ประมาณราคาค่าก่อสร้าง - งานราชการ

ตัวอย่างผลงาน

งานราชการ

งานโยธา , ถนน , สะพาน , เขื่อน , อาคาร และอื่นๆ

งานสะพาน


ขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี

โครงการศึกษาและออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการจราจร ในเขตผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โครงการขยายสะพานข้ามแยก สะพานเหล็ก กทม.

โครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องเที่ยว (สายฉลอง-ป่าตอง) จังหวัดภูเก็ต

โครงการถนนไร้ฝุ่น ไทยเข็มแข็ง

โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ถนนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดภูเก็ต

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถหน้าศูนย์การค้าซีคอนสแควร์

โครงการสำรวจ ออกแบบ วางท่อก๊าซธรรมชาติ NGV  ( ปตท. )

โครงการวางระบบท่อส่งน้ำประปาตามแนวทางหลวง ( การประปาส่วนภูมิภาค )

โครงการสะพานข้ามแม่น้ำ  จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการอาคารสำนักงานอำนวยการ อาคารเอนกประสงค์ งานภายนอก

ในสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์  ( ปตท. )

โครงการอาคารนวัตกรรม IOT1,2,3  ( สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  สศค. )

โครงการงานก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่ปราณบุรี เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวบริเวณอ่าวไทยตอนบน  ( กรมเจ้าท่า )

โครงการศึกษาและออกแบบความเหมาะสมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว   อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

และงานอื่นๆ อีกมากกว่า 100 โครงการ  ( ที่ไม่ได้กล่าวถึง )

( ของหน่วยงานราชการ กรมทางหลวง , กรมทางหลวงชนบท , กรมโยธาธิการ , กทม. )

 • งานสะพานข้ามแม่น้ำ

 • งานสะพานข้ามแม่น้ำ แบบ I - Girder

 • งานสะพานข้ามแม่น้ำ แบบ BALANCE CANTILEVER

 • งานถนน

 • ถนนแอสฟัลท์

 • ถนนคอนกรีต

 • เขื่อนป้องกันตลิ่ง

 • เขื่อนป้องกันตลิ่ง

 • อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 • ที่พักบุคลากรทางการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • ประเมินราคาอาคาร/ สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ( ปตท. )

 • โครงการศึกษาและออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการจราจร ในเขตผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Visitors: 28,141