ประเมินราคาที่ดินกับอาคาร

ขั้นตอนการประเมินราคา ที่ดิน และอสังหาทรัพย์  ก่อนปลูกสร้าง                   

จุดประสงค์         เพื่อให้รู้ราคาเบื้องต้นก่อนตัดสินใจทำการปลูกสร้าง                     

@ ที่ดินเปล่า  =  ประเมินราคาที่ดิน            

@ แบบแปลนเบื้องต้น  =  ประเมินราคาค่าออกแบบ 

( เช่น บ้านพักอาศัย - โรงงาน - อาคารพาณิชย์ - อาคารพักอาศัย )          

@ จัดวางแบบแปลนลงบนที่ดิน  =  ประเมินราคาค่าก่อสร้าง

 

ต้วอย่าง  การประเมินราคา ที่ดิน และอสังหาทรัพย์

 

ลูกค้ากำหนดขนาดที่ดินเบื้องต้น

 

จัดทำแบบแปลนเบื้องต้น ตามข้อเสนอลูกค้า เช่น กำหนด ขนาดของอาคาร พื้นที่ใช้สอย

จำนวนชั้น โครงสร้างอาคาร  วัสดุตกแต่ง พื้น ผนัง ฝ้า อื่นๆ

 

 

จัดวางแบบแปลนที่กำหนดเบื้องต้นลงบนที่ดิน

จะรู้ราคาเบื้องต้นก่อนตัดสินใจทำการปลูกสร้าง 

 

( ราคาที่ดิน + ราคาค่าออกแบบจัดทำแบบแปลน + ราคาค่าก่อสร้างอาคาร

= งบประมาณที่ต้องจัดเตรียม )

Visitors: 28,138