ก่อสร้างน่ารู้

< คอนกรีตผสมเสร็จ >

คอนกรีตผสมเสร็จ คือ ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ที่ผสมกันเบ็ดเสร็จจากโรงงาน ซึ่ง ตั้งอยู่นอกหรือในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงบริการจัดส่งไป ณ. หน่วยงานก่อสร้างโดยรถผสมคอนกรีต ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จเป็นทั้งการขายผลิตภัณฑ์ และการขายบริการ จะพบว่า ผู้ควบคุมงานให้ความสนใจในคุณภาพคอนกรีต เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้รับเหมา ให้ความสนใจในเรื่องการบริการและราคาที่เหมาะสม

 

< มาตรฐานเหล็กเส้น >

เหล็กกลมผิวเรียบ SR24 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่ น้อยกว่า 2400 ksc.(กก./ตร.ซม.) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เช่น RB6 (หมายถึง Round Bar ขนาด ศก.6 มม.), RB9, RB12, RB15, RB19, RB25 เนื่องจากผิวเหล็กที่มีลักษณะกลมเรียบจึงทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับ คอนกรีตไม่ดีจึงต้องมีการงอขอเพื่อที่จะสามารถถ่ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหล็กข้ออ้อย SD30, SD40, SD50 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000, 5000 ksc.ตามลำดับ โดยปกติจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12(หมายถึง Deformed Bar ขนาด ศก.12มม.), DB16, DB20, DB25, DB28, DB32 ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับ คอนกรีตมากขึ้น

ความยาวโดยปกติที่ขายกันในท้องตลาด คือ 10 ม. แต่อาจจะสั่งพิเศษ เช่น 12 ม. หรือมากกว่านั้นก็ต้องสั่งทำพิเศษ

 

 

< เสาเข็มตอก >

เสาเข็มเป็นวัสดุที่ใชแพรหลายมากที่สุดในการรับนํ้าหนักของอาคารโดยเสาเข็มจะรับนํ้าหนกจากฐานรากก่อน แลวจึงคอยถายใหดิน
ซึ่งจะตางจากฐานรากแบบแผ่ ที่ดินรับนํ้าหนักจากฐากรากโดยตรง การออกแบบฐานโดยใชเสาเข็ม ก็เพราะดินที่อยูตื้นรับนํ้าหนักไดนอย
จึงตองใชเสาเข็มเปนตัวชวยถายน้ำหนักข้างบนลงไปยังดินชั้นลางที่แข็งกวา ความสามารถในการรับนํ้าหนักของเสาเข็มขึ้นอยูกับตัวเสาเข็ม
เอง (วัสดุที่ใชในการทําเสาเข็ม) และความสามารถในการรับนํ้าหนักของดิน รอบตัวเสาเข็ม
(Skin friction) และปลายเสาเข็ม (End Bearing)

              

 

< เสาเข็มเจาะ >

เสาเข็มเจาะ ( Bore Pile ) คือ เสาเข็มคอนกรีตหล่อในที่ โดยจะต้องทำการขุดเจาะดินตรงตำแหน่งของเสาเข็มที่กำหนดไว้ตามแบบ ขุดเจาะจนถึงความลึกที่กำหนดไว้ แล้วจึงใส่เหล็กเสริม เทคอนกรีตลงในหลุมที่เจาะ เสาเข็มเจาะที่ใช้สำหรับบ้านพักอาศัย คือ

เสาเข็มเจาะระบบแห้ง ( Dry Process ) จะใช้กับเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 0.35 – 0.60 เมตรมีความลึกที่ไม่มาก โดยก้นหลุมจะอยู่ในชั้นดินเหนียวแข็ง (Stiff Clay) หรือชั้นทรายแน่นที่ไม่มีน้ำใต้ดิน การนำดินขึ้นมาจากหลุมเจาะจะใช้เครื่องมือประเภทกระบะตักดิน ภายในหลุมเจาะต้องไม่มีน้ำ เหล็กเสริมและคอนกรีตจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบกำหนด

        

 

< แผ่นพื้นสำเร็จรูป >

หรือ แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ (Pre-Stressed Concrete Slab) รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีขนาด ความกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. ความยาวตั้งแต่ 0.5 – 5 ม. ตามระยะการใช้งาน โดยใช้เหล็กลวดอัดแรง PC Wire ขนาดของเส้นศูนย์กลางเหล็กลวด 4 มิล ชนิดรับแรงดึงสูง สามารถรับแรงดึงสูงสุด 17,600 กก./ ตารางซม. ดึงด้วยแรงดึง 70 % ของแรงดึงสูงสุดก่อนการเทคอนกรีต สามารถรับน้ำหนักจรได้ที่ 200 – 1950 กก. ต่อตารางเมตร (ตามจำนวนเส้นลวดและความยาวของแผ่น)

        

 

< เหล็กรูปพรรณ >

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ( Hot-Rolled Structural Steel ) มีการใช้งานในต่างประเทศอย่างกว้างขวางมานาน และกำลังมีบทบาทมากขึ้นในการก่อสร้างในประเทศไทย เนื่องจากข้อดีหลายประการที่ทำให้การก่อสร้างด้วยเหล็กมีความรวดเร็ว คุ้มค่าต่อการใช้งาน เหล็กเหล่านี้มีหน้าตัดหลายประเภทและมีหลายเกรดหรือชั้นคุณภาพ วิศวกรหลายท่านอาจรู้จักเหล็กชนิดนี้ในชื่อ เหล็กเอชบีม หรือเหล็กไวด์แฟลงก์จากหนังสือที่อ้างอิงกับมาตรฐาน ASTM ของอเมริกา ส่วนในการซื้อขายในประเทศนั้นแต่ก่อนส่วนใหญ่นำเข้าจากญี่ปุ่น ซึ่งใช้มาตรฐาน JIS และในระยะหลังจึงมีผู้ผลิตในประเทศและมีการกำหนดมาตรฐานในประเทศ เกรดเหล่านี้ เทียบกันได้อย่างไร มาดูรายละเอียดกันในบทความนี้

     

Visitors: 24,966