@ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน

ที่อยู่อาศัย , อาคาร , โรงงาน , งานโยธา ทั้งเอกชน 

และหน่วยงานราชการ

 

@ จัดทำ BOQ ( ให้กับบริษัทผู้รับเหมา )

@ จัดทำ BOQ ราคากลาง ( ให้กับบริษัทที่ปรึกษา , ผู้ออกแบบ หรือเจ้าของโครงการ )

 

 

1. เพื่อใช้ในการตั้งงบประมาณราคาในการก่อสร้างบ้าน รวมถึงงานปรับปรุง และต่อเติม

2. เพื่อใช้ในการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน

3. เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างของผู้รับเหมา

4. เพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนราคาค่าก่อสร้าง

5. เพื่อใช้ในการคิดปริมาณงาน เพิ่ม-ลด

6. เพื่อใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายงวดของผู้รับเหมา

 

 

 

ตัวอย่างผลงาน - อาคารสูง , โรงแรม , คอนโด , อื่นๆ
* ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน
* ห้างสรรพสินค้า อาคารยูเนี่ยนมอลล์
* Sukhumvit 101 Servise Apartment
* Hansar Residence 43 Story ( มูลค่า 1,350 ล้านบาท )
* Athena Beauty Hospital ( มูลค่า 115 ล้านบาท )
* Seven-Storeyed Resident Building ( มูลค่า 470 ล้านบาท )
* Emergency Service Center (ศูนย์บริการภาวะฉุกเฉิน)
* อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ
* อาคารจอดรถ ม.มหิดล
* โครงการก่อสร้างที่พักบุคลากรทางการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
* โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
* โครงการก่อสร้างอาคาร บก.ฐท.สข.ทรภ. 2 กรมช่างโยธาทหารเรือ
และงานอื่นๆ อีกมากกว่า 100 โครงการ


ตัวอย่างผลงาน - โรงงาน
* Daiichi New Factory ( มูลค่า 180 ล้านบาท )
* Seven-Storeyed Resident Building ( มูลค่า 1,450 ล้านบาท )
* Arrow Bedding Direct Cost ( มูลค่า 60 ล้านบาท )
* Molnlycke Amata Phase 2 ( มูลค่า 90 ล้านบาท )
* FACTORY ASAHI GLASS CO.,LTD ( มูลค่า 750 ล้านบาท )
* โครงการคลีนิคทันตกรรม
* โครงการสำนักงาน ฟันเทียมไทย
และงานอื่นๆ อีกมากกว่า 100 โครงการ


ตัวอย่างผลงาน - บ้านพักอาศัย , โครงการหมู่บ้านจัดสรร , รีสอร์ท
* โครงการหมู่บ้านจัดสรร อรดา ( ราชพฤกษ์ )
* โครงการหมู่บ้านจัดสรร ควอลิตี้ เฮ้าส์ ( Q.House )
* โครงการหมู่บ้านจัดสรรบางแสนมหานคร พร๊อพเพอร์ตี๊
* โครงการซานาดู บีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย) เกาะล้าน จ.ชลบุรี
* โครงสร้างเหล็กอาคารพักอาศัย และส่วนร้านอาหาร เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
และงานอื่นๆ อีกมากกว่า 200 โครงการ
( บ้านพักอาศัย 2-3 ชั้น , อาคารพาณิชย์ , ทาวน์โฮม )


ตัวอย่างผลงาน - งานโยธา , ถนน , สะพาน
* เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี
* โครงการศึกษาและออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการจราจร ในเขตผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
* โครงการขยายสะพานข้ามแยก สะพานเหล็ก กทม.
* โครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องเที่ยว (สายฉลอง-ป่าตอง) จังหวัดภูเก็ต
* โครงการถนนไร้ฝุ่น ไทยเข็มแข็ง
* โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ถนนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดภูเก็ต
* โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถหน้าศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
* และงานอื่นๆ อีกมากกว่า 100 โครงการ
( ของหน่วยงานราชการ กรมทางหลวง , กรมทางหลวงชนบท , กรมโยธาธิการ , กทม. )

Visitors: 21,151