รับถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รับถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน

ที่อยู่อาศัย , อาคาร , โรงงาน , งานโยธา

ทั้งเอกชน 

และหน่วยงานราชการ

 

@ จัดทำ BOQ 

( ให้กับบริษัทผู้รับเหมา )

 

@ จัดทำ BOQ ราคากลาง 

( ให้กับบริษัทที่ปรึกษา , ผู้ออกแบบ หรือเจ้าของโครงการ )

 

@ จัดทำ BOQ   ยื่นกู้ธนาคาร

( ให้กับเจ้าของบ้าน เจ้าของกิจการ สำหรับยื่นกู้กับธนาคาร )

 

 

 

1. เพื่อใช้ในการตั้งงบประมาณราคาในการก่อสร้างบ้าน รวมถึงงานปรับปรุง และต่อเติม

2. เพื่อใช้ในการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน

3. เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างของผู้รับเหมา

4. เพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนราคาค่าก่อสร้าง

5. เพื่อใช้ในการคิดปริมาณงาน เพิ่ม-ลด

6. เพื่อใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายงวดของผู้รับเหมา

 

 

 

ตัวอย่างผลงาน - อาคารสูง , โรงแรม , คอนโด , อื่นๆ
@ ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน

@ ห้างสรรพสินค้า อาคารยูเนี่ยนมอลล์

@ Sukhumvit 101 Servise Apartment

@ Hansar Residence 43 Story ( มูลค่า 1,350 ล้านบาท )

@ Athena Beauty Hospital ( มูลค่า 115 ล้านบาท )

@ Seven-Storeyed Resident Building ( มูลค่า 470 ล้านบาท )

@ Emergency Service Center (ศูนย์บริการภาวะฉุกเฉิน)

@ อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ

@ อาคารจอดรถ ม.มหิดล

@ โครงการก่อสร้างที่พักบุคลากรทางการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

@ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

@ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.ฐท.สข.ทรภ. 2 กรมช่างโยธาทหารเรือ


และงานอื่นๆ อีกมากกว่า 100 โครงการ  ( ที่ไม่ได้กล่าวถึง )

 

ตัวอย่างผลงาน - โรงงาน
@ Daiichi New Factory ( มูลค่า 180 ล้านบาท )

@ Seven-Storeyed Resident Building ( มูลค่า 1,450 ล้านบาท )

@ Arrow Bedding Direct Cost ( มูลค่า 60 ล้านบาท )

@ Molnlycke Amata Phase 2 ( มูลค่า 90 ล้านบาท )

@ FACTORY ASAHI GLASS CO.,LTD ( มูลค่า 750 ล้านบาท )

@ โครงการคลีนิคทันตกรรม

@ โครงการสำนักงาน ฟันเทียมไทย

และงานอื่นๆ อีกมากกว่า 100 โครงการ  ( ที่ไม่ได้กล่าวถึง )

 

ตัวอย่างผลงาน - บ้านพักอาศัย , โครงการหมู่บ้านจัดสรร , รีสอร์ท
@ โครงการหมู่บ้านจัดสรร อรดา ( ราชพฤกษ์ )

@ โครงการหมู่บ้านจัดสรร ควอลิตี้ เฮ้าส์ ( Q.House )

@ โครงการหมู่บ้านจัดสรรบางแสนมหานคร พร๊อพเพอร์ตี๊

@ โครงการซานาดู บีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย) เกาะล้าน จ.ชลบุรี

@ โครงสร้างเหล็กอาคารพักอาศัย และส่วนร้านอาหาร เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

และงานอื่นๆ อีกมากกว่า 200 โครงการ  ( ที่ไม่ได้กล่าวถึง )

( บ้านพักอาศัย 2-3 ชั้น , อาคารพาณิชย์ , ทาวน์โฮม )

 

ตัวอย่างผลงาน - งานโยธา , ถนน , สะพาน
@ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี

@ โครงการศึกษาและออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการจราจร ในเขตผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

@ โครงการขยายสะพานข้ามแยก สะพานเหล็ก กทม.

@ โครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องเที่ยว (สายฉลอง-ป่าตอง) จังหวัดภูเก็ต

@ โครงการถนนไร้ฝุ่น ไทยเข็มแข็ง

@ โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ถนนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จังหวัดภูเก็ต

@ โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถหน้าศูนย์การค้าซีคอนสแควร์

@ และงานอื่นๆ อีกมากกว่า 100 โครงการ  ( ที่ไม่ได้กล่าวถึง )

( ของหน่วยงานราชการ กรมทางหลวง , กรมทางหลวงชนบท , กรมโยธาธิการ , กทม. )

Visitors: 24,965