@ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง

 

ขั้นตอนการให้บริการ  :  

จัดทำประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 - จัดทำเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้างให้กับบริษัทผู้ออกแบบ และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

 - นอกจากนี้ยังทำประมาณราคาค่าก่อสร้างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วย เช่น

เป็นที่ปรึกษาตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ จัดทำประมาณราคาค่าปรับปรุง ต่อเติม 

ก่อนที่จะซื้อมาอยู่อาศัย หรือ ซื้อขายเก็งกำไร ว่าคุมค่ากับการลงทุนหรือไม่ 

 - หรือแม้กระทั้งที่ดินเปล่าสำหรับนักลงทุน  สามารถจัดวางรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ได้ 

และวิเคราะห์ว่างบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ ก่อนตัดสินใจลงทุนก่อสร้าง

 

 

 

ขั้นตอนการให้บริการ  :  ที่ปรึกษาจัดหาผู้รับเหมา

 - ตรวจสอบแบบก่อสร้างทั้งหมดให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม

 - ที่ปรึกษาจัดทำเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ ( ราคากลาง )

 - คัดเลือกผู้รับเหมาเบื้องต้น ( คัดเลือกผู้รับเหมาที่พร้อมจะเข้าประมูลโครงการนี้ )

 - จัดส่งแบบก่อสร้างให้ผู้รับเหมาเสนอราคาค่าก่อสร้าง

 - ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างของผู้รับเหมา

 - เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้าง , ตรวจสอบราคาผู้รับเหมาแต่ละรายการ

 - คัดเลือกผู้รับเหมา  ( ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับงานโครงการนี้ )

 - จัดทำงวดงาน และสัญญาก่อสร้าง

 - เซ็นสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา

 

 (  ทำสัญญากับผู้รับเหมาแบบไม่มี Advance เบิกเงินล่วงหน้า
ผู้รับเหมาทำงานเสร็จก่อนแล้วเบิกตามงวดงาน )

 

ขั้นตอนการให้บริการ : ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 

 - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา 

 - ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรงตามแบบก่อสร้าง 

 - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา เรื่องแบบก่อสร้าง แผนงานก่อสร้าง และงวดงานที่จัดวางไว้ 

 - ให้คำปรึกษากับเจ้าของบ้าน ในเรื่องเทคนิคก่อสร้าง 

 - ตรวจสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม 

 - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นงานล่าช้า คนงานขาด เทคนิคก่อสร้าง และขั้นตอนการก่อสร้าง 

 - ที่ปรึกษาจัดทำรายงาน พร้อมรูปถ่าย ส่งให้เจ้าของบ้าน 

 - ทำรายการความก้าวหน้า ปัญหา และแผนงานต่อไปเพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความก้าวหน้าของงาน

 

 

 

ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ที่พร้อมจะดำเนินงานให้เสร็จตามแผนงานที่วางไว้ 

ซึ่งประกอบด้วย 

วิศวกรโยธา , สถาปนิก

ผู้ตรวจสอบอาคาร ( ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการ และผังเมือง ปี 2551 )

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( โดยช่างผู้ชำนาญงาน )

 

Visitors: 24,966