บริการของเรา

ขั้นตอนการให้บริการ  :

จัดทำประมาณราคาค่าก่อสร้าง

@ จัดทำเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้างให้กับบริษัทผู้ออกแบบ และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

@ นอกจากนี้ยังทำประมาณราคาค่าก่อสร้างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วย เช่น

เป็นที่ปรึกษาตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ จัดทำประมาณราคาค่าปรับปรุง ต่อเติม

ก่อนที่จะซื้อมาอยู่อาศัย หรือ ซื้อขายเก็งกำไร ว่าคุมค่ากับการลงทุนหรือไม่

@ หรือแม้กระทั้งที่ดินเปล่าสำหรับนักลงทุน สามารถจัดวางรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ได้

และวิเคราะห์ว่างบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ ก่อนตัดสินใจลงทุนก่อสร้าง

 

 

 

ขั้นตอนการให้บริการ :

ที่ปรึกษาจัดหาผู้รับเหมา

@ ตรวจสอบแบบก่อสร้างทั้งหมดให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม

@ ที่ปรึกษาจัดทำเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ ( ราคากลาง )

@ คัดเลือกผู้รับเหมาเบื้องต้น ( คัดเลือกผู้รับเหมาที่พร้อมจะเข้าประมูลโครงการนี้ )

@ จัดส่งแบบก่อสร้างให้ผู้รับเหมาเสนอราคาค่าก่อสร้าง

@ ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างของผู้รับเหมา

@ เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้าง , ตรวจสอบราคาผู้รับเหมาแต่ละรายการ

@ คัดเลือกผู้รับเหมา ( ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับงานโครงการนี้ )

@ จัดทำงวดงาน และสัญญาก่อสร้าง

@ เซ็นสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา

 

( ทำสัญญากับผู้รับเหมาแบบไม่มี Advance เบิกเงินล่วงหน้า
ผู้รับเหมาทำงานเสร็จก่อนแล้วเบิกตามงวดงาน )

 

ขั้นตอนการให้บริการ : 

ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

@ ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา

@ ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรงตามแบบก่อสร้าง

@ ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา เรื่องแบบก่อสร้าง แผนงานก่อสร้าง และงวดงานที่จัดวางไว้

@ ให้คำปรึกษากับเจ้าของบ้าน ในเรื่องเทคนิคก่อสร้าง

@ ตรวจสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม

@ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นงานล่าช้า คนงานขาด เทคนิคก่อสร้าง และขั้นตอนการก่อสร้าง

@ ที่ปรึกษาจัดทำรายงาน พร้อมรูปถ่าย ส่งให้เจ้าของบ้าน

@ ทำรายการความก้าวหน้า ปัญหา และแผนงานต่อไปเพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความก้าวหน้าของงาน

 

 

 

ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ที่พร้อมจะดำเนินงานให้เสร็จตามแผนงานที่วางไว้

ซึ่งประกอบด้วย

วิศวกรโยธา , สถาปนิก

ผู้ตรวจสอบอาคาร ( ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการ และผังเมือง ปี 2551 )

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( โดยช่างผู้ชำนาญงาน )

 

Visitors: 28,142