บริการของเรา

ให้บริการ

1. ที่ปรึกษางานก่อสร้าง

   1.1 ออกแบบที่อยู่อาศัย ( ออกแบบใหม่ แบบสำเร็จรูป )
   1.2 จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง ( ใช้วิธีประมูลเปรียบเทียบราคา )
   1.3 ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

 

2. ตรวจสอบที่อยู่อาศัย

   2.1 บ้านใหม่
   2.2 บ้านมือสอง

 

3. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

   3.1 งานเอกชน
   3.2 งานราชการ

 

ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ที่พร้อมจะดำเนินงานให้เสร็จตามแผนงานที่วางไว้
ซึ่งประกอบด้วย
วิศวกร
สถาปนิก
ผู้ตรวจสอบอาคาร ( ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการ และผังเมือง ปี 2551 )
ช่างเทคนิค / โฟร์แมน ( โดยช่างผู้ชำนาญงาน )

 

 

ผังองค์กร - ทีมงานที่ปรึกษางานก่อสร้าง

Visitors: 24,966